Styrelsen 2022

IMG_6508.JPG

Maria Pham

Ordförande

Ordförande har det huvudsakliga ansvaret för PAX. Som ordförande ansvarar du för att vägleda styrelsen, ha kontakt med samarbetspartners och andra föreningar, samt är ansiktet utåt för föreningen.

FullSizeRender.JPG

Elias Iwenstam

Sekreterare

Vår sekreterare ansvarar för att föra protokoll under styrelsemöten.

FullSizeRender 2.JPG

Josefine Peterson

Ledamot

Som ledamot ansvarar du för kontakt med Folkuniversitetet samt försäljning och registrering av PAX medlemskap.

IMG_6589.JPG

Axel Takvam

Ordförande aktivitetsutskottet

Som ordförande för aktivitetsutskottet ansvarar du för dess medlemmar samt de aktiviteter som anordnas i föreningen.

IMG_6633.JPG

Jennifer Hugosson

Kassör

Vår kassör har ansvar över föreningens ekonomi och bokföring. Kassören kan även ge stöd och vägledning till övriga styrelsen kring föreningens ekonomi.

IMG_6565.JPG

Erik Leander

Ordförande utbildningsutskottet

Ordförande för utbildningsutskottet och dess medlemmar representerar PAX i utbildningsfrågor, som exempelvis externa utbildningar eller kvalitetssäkring av vårt program.

IMG_6776.JPG

Kaisa Seger

Ordförande kommunikationsutskottet

Ordförande för kommunikationsutskottet ansvarar för all information till medlemmar samt PAX marknadsföring via vår hemsida och sociala medier.

IMG_6580.JPG

Emil Thulin

Ordförande välkomstveckan

Som ordförande för välkomstveckan ansvarar du tillsammans med ditt utskott för planering och genomförande av välkomstveckan för nya studenter.

IMG_6680.jpg

Sara Gernandt Segerby

Ordförande PA-dagen

Ordförande för PA-dagen och dess utskott ansvarar för planering och genomförandet av vår arbetsmarknadsdag.

IMG_6624.JPG

Kaisa Lindqvist

Ordförande sociala utskottet

Ordförande för sociala utskottet ansvarar tillsammans med sitt utskott för att planera och genomföra sittningar för PAX medlemmar.