top of page

Styrelsen 2023

330206379_593291032171292_7640455962621538196_n_edited.jpg

Sandra Roséus

Ordförande

Ordförande har det huvudsakliga ansvaret för PAX. Som ordförande ansvarar du för att vägleda styrelsen, ha kontakt med samarbetspartners och andra föreningar, samt är ansiktet utåt för föreningen.

330184765_1413419729397284_6920199844239915050_n.jpg

Isabel Perea

Vice Ordförande

Som vice ordförande är du ordförandes högra hand. Vice ordförande ansvarar för att stötta styrelsen i det arbete som utförs.

329943347_963102788007100_3870084428396043125_n.jpg

Malin Källerholm

Sekreterare

Vår sekreterare ansvarar för att föra protokoll under styrelsemöten.

330145377_902459671088918_2904432342697781981_n.jpg

Oliver Holst

Ledamot

Som ledamot ansvarar du för kontakt med Folkuniversitetet samt försäljning och registrering av PAX medlemskap.

330155870_3340233582972134_6251052959561779402_n.jpg

Evelina Titusson

Ordförande aktivitetsutskottet

Som ordförande för aktivitetsutskottet ansvarar du för dess medlemmar samt de aktiviteter som anordnas i föreningen.

330376596_1609359966176204_962265521541091580_n_edited_edited.jpg

Maja Lenander

Kassör

Vår kassör har ansvar över föreningens ekonomi och bokföring. Kassören kan även ge stöd och vägledning till övriga styrelsen kring föreningens ekonomi.

330314499_940084280478530_779609766391488356_n_edited.jpg

Hedda Jonasson

Ordförande utbildningsutskottet

Ordförande för utbildningsutskottet och dess medlemmar representerar PAX i utbildningsfrågor, som exempelvis externa utbildningar eller kvalitetssäkring av vårt program.

329893955_630833785717815_927830917953333590_n.jpg

Elin Swerlander

Ordförande kommunikationsutskottet

Ordförande för kommunikationsutskottet ansvarar för all information till medlemmar samt PAX marknadsföring via vår hemsida och sociala medier.

329731023_2335310369964439_2642363351002647943_n.jpg

Elin Frånstedt

Ordförande välkomstveckan

Som ordförande för välkomstveckan ansvarar du tillsammans med ditt utskott för planering och genomförande av välkomstveckan för nya studenter.

330336951_1293850061195996_7367764570606946231_n.jpg

Olle Hägneryd

Ordförande PA-dagen

Ordförande för PA-dagen och dess utskott ansvarar för planering och genomförandet av vår arbetsmarknadsdag.

330159946_872859590626994_6065110283737321927_n.jpg

Linn Wickström

Ordförande sociala utskottet

Ordförande för sociala utskottet ansvarar tillsammans med sitt utskott för att planera och genomföra sittningar för PAX medlemmar.

Styrelsen: PAX styrelse
bottom of page