Styrelsen 2021

IMG_8633_edited_edited.jpg

Frida Martinsson

Ordförande

Ordförande har det huvudsakliga ansvaret för PAX. Som ordförande ansvarar du för att vägleda styrelsen, ha kontakt med samarbetspartners och andra föreningar, samt är ansiktet utåt för föreningen.

FullSizeRender_edited.jpg

Olivia Larsson

Vice ordförande

Som vice ordförande är du ordförandes högra hand. Vice ordförande ansvarar för att stötta styrelsen i det arbete som utförs.

IMG_9215.jpeg

Anna Uhrberg

Ledamot

Som ledamot ansvarar du för kontakt med Folkuniversitetet samt försäljning och registrering av PAX medlemskap.

IMG_8996_edited.jpg

Ellen Lindholm

Kassör

Vår kassör har ansvar över föreningens ekonomi och bokföring. Kassören kan även ge stöd och vägledning till övriga styrelsen kring föreningens ekonomi.

FullSizeRender%203_edited.jpg

Jenny Fredriksson

Sekreterare

Vår sekreterare ansvarar för att föra protokoll under styrelsemöten.

FullSizeRender%204_edited.jpg

Theo Nguyen

Ordförande aktivitetsutskottet

Som ordförande för aktivitetsutskottet ansvarar du för dess medlemmar samt de aktiviteter som anordnas i föreningen.

IMG_8891_edited.jpg

Cajsa Bruno

Ordförande PA-dagen

Ordförande för PA-dagen och dess utskott ansvarar för planering och genomförandet av vår arbetsmarknadsdag.

IMG_8899_edited.jpg

Patrik Ljunggren

Ordförande utbildningsutskottet

Ordförande för utbildningsutskottet och dess medlemmar representerar PAX i utbildningsfrågor, som exempelvis externa utbildningar eller kvalitetssäkring av vårt program.

IMG_9032_edited.jpg

Mia Kostoska

Ordförande kommunikationsutskottet

Ordförande för kommunikationsutskottet ansvarar för dess medlemmar samt PAX marknadsföring via vår hemsida och sociala medier.

IMG_9209.jpeg

Björn Rolander

Ordförande välkomstveckan

Som ordförande för välkomstveckan ansvarar du tillsammans med ditt utskott för planering och genomförande av välkomstveckan för nya studenter.

FullSizeRender%202_edited.jpg

Lisa Lönnehed

Ordförande sociala utskottet

Ordförande för sociala utskottet ansvarar tillsammans med sitt utskott för att planera och genomföra sittningar för PAX medlemmar.