top of page

Lokaltrafik

Image by Mitchell Johnson

Lokaltrafiken i Växjö drivs av ett företag som heter Länstrafiken Kronoberg. De ansvarar för busstrafiken i Växjö och hela Kronobergs län. Länstrafiken Kronoberg erbjuder också olika biljettoptioner, inklusive enkla biljetter, periodkort och olika rabatter för studenter, pensionärer och andra grupper.

För att få mer detaljerad information om tidtabeller, rutter och biljettpriser kan man besöka Länstrafiken Kronobergs webbplats eller kontakta dem direkt. De har vanligtvis också information tillgänglig vid busshållplatserna och på bussarna själva.

bottom of page