top of page
B57D5461-A840-4102-A0EA-82C77AC370E5_L0_001-2024-01-30 14_44_01.jpg

PAX
Utbildningsförening

Vår Vision 

PAX utbildningsförening strävar efter att skapa en levande gemenskap för studenter. Vår vision är att främja samhörighet och stödja studenter i deras utbildning och personliga utveckling. Vi strävar efter att erbjuda engagerande evenemang, givande nätverksmöjligheter och en inkluderande miljö där varje student känner sig välkommen och stöttad. Vår målsättning är att vara en plats där idéer frodas och där varje medlem kan växa som individ.

IMG_3882_Original.jpg

Inriktningar

Personal och arbetsliv är en väletablerad utbildning sedan 35 år och ger dig färdigheter för kvalificerade arbeten inom personal- och arbetslivsområdet. Fokus läggs vid organisations-, ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Utbildningen är inriktad på beteendevetenskap med huvudområdena psykologi, sociologi, pedagogik och rättsvetenskap

Psykologi

Sociologi

Rättsvetenskap

Pedagogik

bottom of page